Nitya SevaDaily Darshan & Arjitha Seva Details
Suprabhatha Seva Rs. 200/-
Pavalimpu Seva Rs. 200/-
Sri Rama Pattabhishekam (on every Pushyami Nakshatram) Rs. 1,500/-
Nitya Kalyanam Ubhayam Rs. 1,500/-
Garuda, Hamsa, Hanuma, Rajadhirsja Vahanam (Expenses of Boyees extra) Rs. 1,000/-
Suvarna Pushpa Ashtothara Namarchana (On every Sunday) Rs. 500/-
Savana Tulasi Ashtothara Namarchana (On every Saturday) Rs. 500/-
Sandhya Harathi (On every Friday) Rs. 500/-
Antharalaya Abhishekam to Main Deity (On overy Sunday) Rs. 1,500/-
Laksha Kumkumarchana Rs. 500/-
Alaya Chuttu Seva Rs. 500/-
Antharalaya Archana Rs. 300/-
Sahasra Namarchana Rs. 200/-
Vendi Ratha (Siver Chariot) Seva Rs.1,116/-
Sudarshana Homam (On every Chitha Nakshatram) Rs.1,516/-
Archana at Sri Anjaneya Swamy Temple Rs.50/-
Archana at Sri Lakshmi Ammavari Temple Rs.50/-
Go-Puja Rs.25/-
BHOGAMS
Laddu per Kg. Rs.700/-
Ravva Kesari per Kg. Rs.500/-
Chekkara Pongali per Kg. Rs.400/-
Vadamala Rs.300/-
Appalamala Rs.300/-
Pulihoora per Kg. Rs.250/-